துறைகள்

தமிழ் இலக்கியம் தன்னிதிப்பிரிவு

அறிமுகம்

கல்லூரி தொடங்கப்பட்ட 1952–ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்த்துறை செயல்பட்டுக் கொண்டு வருகிறது.1999-ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்த்துறை தன்னிதிப்பிரிவாக விரிவுபடுத்தப்பட்டுபகுதி-I தமிழ் வகுப்புகளுக்கு தனித்துறையாக இயங்கி வருகிறது. தொடர்ந்து 2014-ஆம் கல்வியாண்டில் இளங்கலை தமிழ் இலக்கியம் துவங்கப்பட்டது.இளங்கலை தமிழ் இலக்கியம் பயிலும் மாணவியருக்கு தமிழ்மொழியின் மீது ஆர்வத்தைத் தூண்டும் விதமாக பாடத்திட்டங்களை வரையறுத்து, அதன் வாயிலாக சவால்கள் நிறைந்த சமூகத்தை எதிர்கொள்ளத் தரமான வாழ்க்கைக் கல்வியை வழங்கி வருகின்றது. தரமான பேராசிரியர்களைக் கொண்டு சிறந்த கல்வியை போதிப்பதோடு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவியரை ஆயத்தப்படுத்துவதிலும் அறச் சிந்தனையுடன் கூடிய ஆன்மீக உணர்வையூட்டி சிறந்த பெண்மணிகளாக உருவாக்குவதிலும் முனைப்போடு செயல்பட்டுவருகிறது.

நோக்கம்

இலக்கியங்களைக் கற்பிப்பதன் வாயிலாகப் புதிய சிந்தனைகளையும், ஆளுமைத் திறன்களையும் மேம்படுத்துதல்.
ஆன்மிக உணர்வையும் அறச் சிந்தனையையும் வளர்த்தல்.
மொழி ஆளுமை பெறச் செய்தல்.
சமூக நிலையை அறியச் செய்வதன் வாயிலாக வாழ்வியல் சிந்தனைகளை மேம்படுத்துதல்.

வழிமுறை

இலக்கியங்களை வாழ்வியலோடு பொருத்தி வாழ்க்கைக் கல்வியைக் கற்பித்தல்.
மொழி பற்றிய சிந்தனையை வளர்த்தல்.
மொழியின் ஆளுமையை வளர்ப்பதன் வாயிலாக மாணவியரைத் தன்னம்பிக்கையோடு சமூகத்தை எதிர்கொள்ளச் செய்தல்.
அறச்சிந்தனைகளை மேம்படுத்துவதன் வாயிலாகத் தன்னலமில்லாமல் நாட்டுப்பற்றுடன் பல்வேறு வகையான சேவைகளைச் செய்தல்
மாணவியர் சமூக அக்கறையோடு செயல்படுவதற்கு வழிவகுத்தல்.

துறை மேம்பாடுகள்

நூறு விழுக்காடுதேர்ச்சி.
வளாக நேர்க்காணல் மூலம் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு.
முனைவர் பட்டம் பெற்ற, தேசிய & மாநிலத் தகுதித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்ற திறன்வாய்ந்த பேராசிரியர்கள்.
படிப்பில் பின் தங்கிய மாணவியருக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளித்தல்.
பிற கல்லூரிகளிலிருந்து பேராசிரியர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு மாணவியருக்கு பல்வேறு பயிற்சி அளித்தல்.