தமிழ்த்துறை

தமிழ்த்துறை

அறிமுகம்

1952 ஆம் ஆண்டு இந்தியா விடுதலை பெற்று மகிழ்ந்திருந்த காலம். ஆனால் பெண்கள் கல்வி விடுதலை பெறாத காலம். இத்தகு சுழலில் திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட கோவை மாவட்டம் –இன்றைய திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இயற்கை அன்னையின் எழில் சூழ்ந்த உடுமலைப்பேட்டையில் தெய்வத்திரு கோ. வெ. கோவிந்தசாமி அய்யா அவர்களால் தொடங்கப்பெற்றது தான் எம் சீர்மிகு கல்லூரியான ஸ்ரீ.ஜி.வி.ஜி விசாலாட்சி மகளிர் கல்லூரி. தொடங்கப்பட்ட காலம் முதல் எம் துறை பகுதி -1 தமிழ்ப்பயிற்றுவிக்கும் துறையாகச் சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. இத்துறை சார்ந்த பேராசிரியர் ஆ.ரா. இந்திரா அவர்கள் 1979 முதல் 1986 வரை இக்கல்லூரி முதல்வராக பொறுபேற்றிருந்தார். அன்னார் கல்லூரிக்கென பாடல் எழுதி தாமே இசையமைத்துக் கொடுத்தார். இன்றுவரை இப்பாடல் எம் கல்லூரி அரங்கத்தில் ஒலித்துகொண்டிருக்கிறது. கிராமப்புற பெண்களுக்கு கல்வி அளிக்க வேண்டும் என்ற நிறுவனரின் உயரிய நோக்கத்தை ஏற்று இன்று வரை எம் துறை செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்த்துறை சார்பில் மாணவர்களின் தனித்திறனை வெளிக்கொணரும் வகையில் இளஞ்சுடர் என்ற மாணவ இதழ் 2௦14 - ஆம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது.

செயல் திட்டவரைவு

கையெழுத்துபிரதியில் (முந்தைய பாடத்திட்டத்தில்(2007 - 2013) நடைமுறைப்படுத்தபட்டது) தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகளை நூலாக்கம் செய்தல்.
கல்விப்பணியில் ஜி.வி.ஜி நிறுவனம் (1952 - முதல்) நூலாக்கம் – (அச்சில்) முனைவர் ப. தமிழ்ப்பாவை.

நோக்கம்

மொழி ஆளுமை பெறச் செய்தல் (மொழியைப் பிழையின்றி பேசவும் எழுதவும் வகை செய்தல்)

பயன்பாடு

வாழ்வியல் நெறிகளையும், பண்பாட்டுச் சிறப்புகளையும் உணர்த்துதல்.
மொழித்திறனையும் ஆளுமை மேம்பாட்டினையும் பெறச் செய்தல்.
மொழி பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்துதல்.
மொழியின் பல்வேறு நிலைப்பாடுகளையும் அறிவுறுத்தி மொழிப் பயன்பாட்டுத் திறனை மிகுவித்தல்.
மாணவியர் சமூகத்தோடு தங்களைத் தொடர்புபடுத்திக் கொள்வதற்கு வழிவகை செய்தல்.