செந்தமிழ் மன்றம்

செந்தமிழ் மன்றம்

2017

சிறப்பு விருந்தினர்: முனைவர் கி.கண்ணன்
தலைப்பு: பாரதியிடம் ஒரு பேட்டி

Cinque Terre

2015

சிறப்பு விருந்தினர்: ஓவியர் ந.தமிழசரன்
தலைப்பு: நிர் விழிப்புணர்வு

Cinque Terre

தலைப்பு: ஓவியக்கணகாட்சி ஒரு பேட்டி

Cinque Terre

2014

சிறப்பு விருந்தினர்: கலைமாமணி ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி
தலைப்பு: மெல்லத்தமிழினி வாழும்

Cinque Terre

தலைப்பு: விருது கொடுத்தல்

Cinque Terre


சிறப்பு விருந்தினர்: கலைமாமணி
தலைப்பு: தன்னம்பிக்கை உரை

Cinque Terre

2013

சிறப்பு விருந்தினர்: முனைவர் கு.பாலுசாமி
தலைப்பு: வள்ளுவர் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள்

Cinque Terre